>

Menjaga Kalimah SuciFirman Allah S.W.T ;“Dan Kami turunkan kepada mu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, untuk mengesahkan benarnya kitab-kitan suci yang terdahulu daripadanya dan untuk memelihara serta mengawasinya”Al-Maidah : Ayat 48

Asma’ r.a menerangkan bahawasanya Rasulullah SAW bersabda (kepada Asma): “Nafkahkanlah dan janganlah kamu menyempitkan sedekah yang menyebabkan Allah menyempitkan (tidak mengeluarkannya) untuk kamu.” Dan janganlah kamu menyembunyikan sesuatu dalam bungkusan yang kerananya Allah memutuskan berkatnya dan kesuburannya.”